Uczestniczyliśmy w wykładzie „Ojcowie naszej niepodległości”

23 listopada 2018 r. młodzież z naszej szkoły udała się do oleśnickiego Forum Kultury. Odbył się tu wykład, który wygłosiła Pani prof. Joanna Nowosielska-Sobel: „Polska nareszcie niepodległa – wizje i następstwa w gestach, słowach i czynach elit niepodległościowych na niwie życia codziennego”. Prowadząca w ciekawy sposób opowiadała o życiu towarzyskim w wojsku w II RP: balach, rautach i zabawach. Szczególnie interesujące były tzw. komisje małżeńskie, które decydowały o przyszłej żonie danego oficera. Wielkim wydarzeniem było również Święto Pułku. Częstą rozrywką elit były też polowania. Dwór ziemiański stanowił ostoję polskiej tradycji.

Było to trzecie spotkanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach cyklu wykładów  pt. „Ojcowie naszej niepodległości”. Program  realizowany  przez  PCEiK przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych UWr.  miał na celu zainteresowanie odbiorców i poszerzenie ich wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.