Udział w projekcie „Kultura bezpieczeństwa”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach którego przeprowadzone zostały wśród uczniów zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będące elementem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem projektu było m. in.: podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

Dziękujemy Państwowej Inspekcji Pracy za materiały edukacyjne, możliwość pogłębienia wiedzy i uczestnictwo w ciekawym projekcie edukacyjnym. Zdobytą wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystać na przedmiotach zawodowych, zastosować w życiu prywatnym oraz w pracy, przyczyniając się do ograniczania wypadków przy pracy poprzez bezpieczne jej wykonywanie.