Udział w projektach edukacyjnych „EduAkcja” i „BAKCYL”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła ponownie przystąpiła do realizacji projektów edukacyjnych, takich jak:

 1. EduAkcja organizowanego przez Fundację GPW, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton. Misją EduAkcji jest zwiększanie świadomości finansowej młodych ludzi i zainteresowanie ich praktyką finansową.
 2. BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

 

W dniu 18.10.2023 r., w ramach projektu EduAkcja, uczniowie klasy 1 Szkoły Branżowej I stopnia uczestniczyli w lekcji on-line „EduAkcja – oszczędzanie i inwestowanie”. Podczas zajęć mieli okazję m.in.:

 • dowiedzieć się co to jest konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie, procent składany,
 • poznać różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
 • poznać instrumenty rynku kapitałowego,
 • dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonuje rynek finansowy, rynek kapitałowy , Giełda Papierów Wartościowych
 • dowiedzieć się w jaki sposób rozpoznać ryzyko inwestycyjne i poznać sposoby jego ograniczania.

Natomiast w dniu 19.10.2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach on-line w ramach projektu BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży.

Klasa 3 TR w lekcji on-line „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo”. Podczas zajęć poruszane były następujące zagadnienia:

 • Co oznacza bycie przedsiębiorczym?
 • Dochody i wydatki
 • Budżet, oszczędzanie jako stały element budżetu
 • Kiedy warto pożyczać pieniądze?
 • Wybór kredytu/pożyczki
 • Co robić, jeśli pojawią się problemy ze spłatą zobowiązań?

Klasa 2 TP uczestniczyła w lekcji on-line „Mądre inwestowanie”. Główne zagadnienia poruszane podczas zajęć:

 • Zysk i ryzyko
 • Dywersyfikacja i reinwestycja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
 • Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko
 • Inwestowanie na giełdzie.

Tematyka wyżej wymienionych zajęć doskonale wpisuje się w podstawę programową przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz biznes i zarządzanie. Dzięki udziałowi w projektach nasi uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat finansów i inwestowania oraz możliwość zadawania pytań ekspertom prowadzącym zajęcia.