Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dziś w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.

W podziale na mniejsze grupy spotykaliśmy się w szkolnej auli, gdzie Pani Dyrektor i wychowawcy klas gratulowali wszystkim, którzy otrzymali promocję do kolejnych klas i wręczali dyplomy oraz nagrody za naukę i laury zdobyte w konkursach. Z murami szkoły żegnali się dziś trzecioklasiści – absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, który odbierali świadectwa ukończenia szkoły.

I jeszcze kilka słów od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

Koniec roku szkolnego jest okazją by podziękować wszystkim, którzy ciężko pracowali by dotrwać do końca. W imieniu wszystkich uczniów dziękujemy za wytrwałość, serce i zaangażowanie.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników szkoły, rodziców, przyjaciół szkoły oraz uczniów.

Wszystkim dziękujemy za to, że zawsze wspieramy się, służymy sobie swoją radą i pomocą.

Uczniom gratulujemy nowych osiągnięć i umiejętności, w których zdobycie włożyli dużo pracy.

Życzymy wszystkim by wakacje były okresem radości, udanej zabawy i wytchnienia.

Obyście w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowością do pokonywania wyzwań!