Zachęcamy do udziału w IT Fitness Test 2022

Test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów oraz nauczycieli
IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

Obecnie realizowana jest pierwsza edycja testu kompetencji cyfrowych online skierowanego do uczniów oraz nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy
Wyszehradzkiej. W Polsce badanie jest przeprowadzane przez Związek Cyfrowa Polska, działający na rzecz transformacji cyfrowej, w tym cyfryzacji polskich szkół i rozwoju umiejętności cyfrowych.
IT Fitness Test 2022 to darmowy, publiczny i ogólnopolski test umiejętności cyfrowych, który pozwoli na sprawdzenie w Polsce i pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (w Czechach, na Słowacji i Węgrzech) poziomu
umiejętności w obszarach takich jak:
● internet,
● bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
● narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
● narzędzia biurowe,
● zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Zachęcamy do udziału i sprawdzenia własnych kompetencji. Test zajmuje około 1 godziny (ale jest aktywny 48 godzin, więc można podzielić pracę z nim na kilka części) i jest dostępny pod adresem IT Fitness Test