80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

We wrześniu tradycyjnie są organizowane w naszym kraju  różne uroczystości związane z rocznicą ataku hitlerowskich Niemiec 1 września i stalinowskiego Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku.  Także młodzież naszej szkoły oddała hołd wszystkim tym, którzy przelali swoją krew walcząc o Polskę w kampanii wrześniowej i całej II wojnie światowej.

10 września odbył się apel, podczas którego wspólnie odśpiewano hymn państwowy,  był  krótki rys historyczny,  recytacja wierszy, prezentacje multimedialne oraz pieśni patriotyczne. Uroczysty charakter apelu podkreślał także wystrój auli.  

Uczniowie, którzy zaangażowali się w przygotowanie apelu to: Agata Różańska, Zuzanna Rusiecka, Klaudia Woźniak, Katarzyna Palma, Julia Bajsarowicz, Emilia Sinica, Krystian Pluta,  Dominik Kamiński i Adrian Adamów.  W skład pocztu sztandarowego weszli: Małgorzata Binek, Dagmara Kowalska oraz Radosław Pater.  Nad całością opiekę sprawowała Barbara Zaprzalska – nauczyciel historii.