Pracownicy

Grono pedagogiczne:

Dorota Bachor – biologia, fizyka, chemia

Paweł Dudycz – informatyka rozszerzona, informatyka, podstawy informatyki, pracownia baz danych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych

Marta Janic – organizacja kampanii reklamowej, podstawy reklamy, podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy

Małgorzata Jaśkiewicz – geografia

Kamila Karbowska-Krzemińska – pracownia rysunku i techniki reklamy, fotografia cyfrowa, wiedza o kulturze, plastyka, grafika komputerowa i techniki poligraficzne

Dominika Krawczyk – ekonomika przedsiębiorstw, podstawy przedsiębiorczości, rachunkowość jednostek gospodarczych, zarządzanie małą firmą, finanse małej firmy, pracownia ekonomiczna

Katarzyna Krzywda – informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Justyna Lisiak – język angielski, język angielski zawodowy

Marcin Lityński – biologia

Nadiya Lomanova-Baranska – język angielski, język angielski w zawodzie, zajęcia twórczo-konwersacyjne z języka angielskiego

Wojciech Milian – wychowanie fizyczne

ks. Marcin Nesterowicz – religia

Ewa Olejnik – język niemiecki

 Edyta Pciak-Rogala – informatyka, pracownia stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych

Ariadna Pona – wychowanie fizyczne

Anna Proć – język niemiecki, EDB

Dorota Śliwak – bibliotekarz

Ewa Włusek – matematyka

Anna Wolf – pedagog

Renata Woroniak – język polski

Zygmunt Wydmuch – wychowanie fizyczne

Barbara Zaprzalska – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Jaromir  Żegliński – język polski

Pracownicy administracji:

Mirosława Bednarska – główna księgowa

Małgorzata Binek – specjalista ds. księgowości

Monika Porowska – sekretariat

Pracownicy obsługi:

Barbara Antas

Arkadiusz Bogusławski 

Elżbieta Dzikowska

Elżbieta Zawierta