OSE w naszej szkole

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze bierze udział w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której operatorem jest NASK. Publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Pani Dorota Śliwak należy do grona  #OSEhero, a w czasie CodeWeek zorganizowano w szkole ciekawe inicjatywy, m.in.:

  •  Prezentacja i sesja Q&A: „Każdy czasem programuje”
  •  Warsztaty: „Moje kody QR”
  •  Gra terenowa z kodami QR: „Twardogóra – miasto pisarzy”
  •  Konkurs: „Kreatywne kody QR”

Nauczyciele korzystają z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez OSE i NASK.

Uczniowie i nauczyciele podnoszą swoje kompetencje cyfrowe poprzez udział w certyfikowanych kursach na platformie OSE IT-szkoła.

W roku szkolnym 2022/2023 zgłosiliśmy swój udział do pilotażowego programu modernizacji sieci LAN w szkołach.