Rada Rodziców

p. Witold Michałowski (3 TP) przewodniczący

p. Agnieszka Leksińska (1 TRa)zastępca przewodniczącego

p. Agnieszka Dziewierz (1 TP) – skarbnik

p. Iwona Kisińska (3 TR)sekretarz

Członkowie Rady:

Wioleta Gliwińska (1 Ba), Ewa Stoparek (1 Bb), Kamila Duda (1 TRb), Robert Myśliwiec (2 TR), Katarzyna Przybyłka (4 TR), Anna Sieroń (4 TRg).

Rada zaprasza do kontaktu za pośrednictwem Mobidziennika.

Wpłat można dokonywaĆ na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze ul. Staszica 3, 56-416 Twardogóra
nr rachunku bankowego: 57 9584 1047 2005 0500 1759 0001
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Twardogórze