GeKoN

Szatnia z GeKoNem

W trakcie ferii zimowych w ramach programu GeKoN została wyremontowana szatnia w naszej szkole. Nowa szatnia składa się teraz z dwóch pomieszczeń – powiększenie było możliwe dzięki zaadaptowaniu przyległej sali.

Projekt został zrealizowany dzięki firmie GKN i jej pracownikom, pomocy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników szkoły, a także przy ogromnym wsparciu firm i instytucji w większości działających na terenie powiatu oleśnickiego.

Wsparli nas:

GKN Driveline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra pan Paweł Czuliński

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp, z o. o. w Twardogórze

 

PHU Serafin Wiesław

Sendecki Drzwi

PUH Luxmal Henryk Kluska

Elektropol Grzegorz Pierog

Ilpea Sp. z o.o.

ML Projekt

Drako

Maxglass Zakład Szklarski

OBIS Cichocki Ślązak Sp. j.

Spamel Twardogóra

Beghelli-Polska Sp. z o.o.

Abi office design

Artstudio Reklama Wizualna

Idealneściany.pl

PPHU Bimac

 

Szczególnie podziękować pragniemy Dyrekcji GKN Driveline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy –  panu dyrektorowi zakładu Mariuszowi Karolewskiemu oraz pani dyrektor personalnej Renacie Węgrzanowskiej a także pracownikom firmy GKN, którzy poświęcając swój wolny czas stworzyli ekipę remontową GeKoN, a byli to:

pan Rafał Sujecki

pani Katarzyna Turska

pani Barbara Babczyńska

pani Justyna Dokurno

pan Tomasz Jarosz

pan Piotr Szydełko

pan Piotr Podgajny

pan Paweł Zwierzyk

pani Małgorzata Węgrzyn

pani Dorota Karalus

pan Adam Cichoń

pan Sławomir Szmajek

pan Grzegorz Ciepluch

Już dziś możemy stwierdzić, że remont przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody uczniów. Jest jeszcze jeden bardzo miły i ważny aspekt remontu – nowa szatnia wygląda po prostu pięknie!

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc finansową i materialną, a także za poświęcony czas, siły i energię włożone w realizację remontu.


Remont szatni w ZSP w Twardogórze zbliża się wielkimi krokami!

Szanowni Państwo, Absolwenci, Sympatycy i Przyjaciele szkoły!

Już niedługo, tj 08.02.2020 r. startujemy z realizacją projektu GeKoN. Udało nam się pozyskać wsparcie Firmy GKN Driveline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy, która wyremontuje i doposaży szatnię szkolną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania tego pomieszczenia, gromadzenia niezbędnych materiałów i środków, aby z powodzeniem zrealizować działania, które zostały zaplanowane w ramach projektu.

Dotychczas opracowany został projekt koncepcyjny oraz wizualizacja wyżej wspomnianego pomieszczenia. Kolejne etapy prac remontowych będą dotyczyły:

– demontażu całego dotychczasowego wyposażenia (łącznie z drzwiami),

– wyrównania powierzchni ścian, sufitu, a następnie ich pomalowania,

– wylanie posadzki samopoziomującej oraz montażu wykładziny zgrzewalnej,

– montażu nowych opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i drzwi,

– montażu szafek odzieżowych oraz wieszaków.

Wszystkie te działania podejmujemy w trosce o dobro uczniów naszej szkoły, tak aby zapewnić im estetyczne, bardziej funkcjonalne, bezpieczne i nowoczesne pomieszczenie, w którym będą mogli przechowywać nie tylko okrycia wierzchnie, ale także książki czy inne przybory szkolne. Koszt całej inwestycji jest bardzo duży. Mamy jednak nadzieję, że Państwo nie pozostaną obojętni i również włączą się w te działania, udzielając nam wsparcia.

Dziękujemy za każdą formę wsparcia naszej inicjatywy.

 Za wszelką pomoc serdecznie Państwu dziękujemy!

Wierzymy, że pomoc Państwa  umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój następnych pokoleń.

Gdyby Państwo zdecydowali się na jedną z form wsparcia, np. dokonanie wpłaty, podajemy nr konta:

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, ul. Staszica 3

nr rachunku bankowego: 57 9584 1047 2005 0500 1759  0001Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Twardogórze

z dopiskiem „Remont i modernizacja szatni szkolnej”.

Z poważaniem

Społeczność ZSP w TwardogórzeWŁĄCZ SIĘ  W PROJEKT

 

 

Szanowni Państwo

Absolwenci, Przyjaciele, Sympatycy

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

 

W trosce o dobro uczniów, zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia i bezpieczeństwa na terenie szkoły, pilny i konieczny stał się remont i doposażenie szatni szkolnej. Ograniczone środki w budżecie nie pozwalają szkole podjąć działań zmierzających do poprawy stanu szatni. W tym celu złożyliśmy wniosek w ramach projektu GeKoN. Projekt ten realizowany jest od sześciu lat przez Firmę GKN Driveline Polska sp. z o.o. Jego celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom. Nasz wniosek został pozytywnie przyjęty. Udało nam się pozyskać wsparcie Firmy GKN Drivline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy, która wyremontuje i doposaży szatnię szkolną. Prace remontowe planujemy rozpocząć w styczniu 2020 r.

Planowany zakres prac remontowych:

 • opracowanie: „projektu koncepcyjnego” oraz wizualizacji dla remontu szatni szkolnej, demontaż istniejących wieszaków,

 • demontaż drzwi wejściowych pomieszczenia,

 • demontaż lamp oświetleniowych,

 • demontaż istniejących gniazd wtykowych,

 • renowacja/wymiana drzwi,

 • wyrównanie powierzchni ścian, sufitu i wnęk okiennych przez szpachlowanie,

 • malowanie powierzchni ścian, sufitu,

 • montaż (doposażenie) szafek odzieżowych oraz wieszaków,

 • montaż nowych parapetów wewnętrznych,

 • wylanie posadzki samopoziomującej oraz montaż wykładziny zgrzewalnej,

 • montaż nowych gniazd wtykowych,

 • montaż nowych opraw oświetleniowych.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia. W realizację tego zadania wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu.

Historia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych sięga 1948 roku, kiedy to w wyniku reformy szkolnej powstało Liceum Ogólnokształcące i jako siedzibę otrzymało budynek wzniesiony w roku 1936. W kolejnych latach działalność rozpoczynały Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum i Liceum Ekonomiczne, Technikum Mechaniczne, Technikum Drzewne. Dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych tworzą Szkoła Branżowa I Stopnia, Technikum kształcące w zawodach technik ekonomista i technik reklamy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkołę opuściło już blisko 7000 absolwentów. Jest to znaczna część obecnych mieszkańców naszego miasta i gminy – wśród nich są pracownicy i pracodawcy, radni i pracownicy samorządu. W powiecie jesteśmy jedyną szkołą, która kształci w zawodzie technik reklamy, posiadamy dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną. W szkole znajduje się muzeum szkolne, które w roku 1977 otrzymało miano Muzeum Szkolnego Ziemi Twardogórskiej. Zgromadzone w nim zbiory służą realizacji edukacji regionalnej. Prowadzone są w nim zajęcia dla uczniów ze szkół miasta i gminy Twardogóra oraz z ościennych gmin czy powiatów. Muzeum udostępniane jest do zwiedzania także turystom i mieszkańcom miasta i gminy. Jego zbiory służą do organizowania wystaw tematycznych, wykorzystywane są do pisania prac licencjackich i magisterskich. Na przestrzeni lat nasi uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, na szczeblu powiatowym, okręgowym i wojewódzkim. Co roku mamy laureata, który otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pomimo, tego iż szkoła istnieje od ponad 70 lat, wciąż idziemy naprzód, rozbudowując i wzbogacając posiadaną bazę dydaktyczną, włączając się w różnego rodzaju akcje, wydarzenia o charakterze kulturalnym, historycznym, religijnym czy realizując ciekawe i inspirujące młodzież projekty edukacyjne (ostatnio: Powiat Oleśnicki dla Rynku Pracy, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Gospodarka Morska Warunkiem Ekonomicznego Rozwoju Polski, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL). W celu podniesienia efektywności kształcenia współpracujemy z wrocławskimi uczelniami wyższymi, prowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania naszych uczniów, organizujemy wycieczki zawodoznawcze i tematyczne. Wszystkim tym działaniom przyświeca jeden cel: rozwój edukacji, dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie młodzieży do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Żywimy głęboką nadzieję, że życzliwość Państwa pomoże nam przezwyciężyć wszelkie trudności i zrealizować zamierzone plany. Będziemy wdzięczni za najmniejszy dar serca!

W zamian za wsparcie zapewniamy zamieszczenie informacji i logo Państwa firmy pod tytułem „Przyjaciel szkoły” na stronie internetowej naszej szkoły, facebooku szkolnym, w lokalnych gazetach (Twardogórski Informator Samorządowy, Tygodnik Oleśniczanin, Gazeta Sycowska) oraz lokalnych portalach internetowych (Oleśnica info, Oleśnica – Nasze Miasto).

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 71 315 80 14, jak również na stronie internetowej www.zsptwardogora.pl w zakładce Projekty. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e -mail: zsp.twardogora@poczta.fm.

Oficjalna strona internetowa szkoły: www.zsptwardogora.pl

Oficjalny fanpage szkoły: www.facebook.com/twardogora

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze ul. Staszica 3, 56-416 Twardogóra

nr rachunku bankowego:

57 9584 1047 2005 0500 1759 0001

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Twardogórze

z dopiskiem „Remont i modernizacja szatni szkolnej”.

Z poważaniem

Społeczność ZSP w Twardogórze

GEKON

 

 

PROJEKT GeKoN – WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W roku szkolnym 2019/2020 naszej szkole udało się pozyskać wsparcie Firmy GKN Drivline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy, która wyremontuje i doposaży szatnię szkolną. Prace remontowe rozpoczną się już w styczniu 2020 r.

Sześć lat temu Firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. rozpoczęła akcję GeKoN. Jej celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom. Adresatem projektu są placówki kulturalne, instytucje oświatowe, stowarzyszenia i fundacje działające na ternie powiatów: oleśnickiego, milickiego, trzebnickiego, wrocławskiego.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację projektu jest terminowe złożenie wniosku. Udział w realizacji projektów jest dobrowolny. Wszystkie prace zaplanowane przez członków zespołów odbywać się będą poza godzinami pracy. Oceny złożonych wniosków oraz podziału środków dokonuje komisja powołana przez firmę.

Warunkiem otrzymania środków jest podpisanie umowy, w ramach której GKN Driveline Polska Sp. z o.o., zobowiąże się do pokrycia kosztów części lub całości działań zaplanowanych w projekcie, zaś podmiot, do którego pomoc jest adresowana zagwarantuje przeznaczenie otrzymanych środków na realizację działań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Lider zwycięskiego projektu odpowiada za:

 1. Koordynację pracy zespołu projektowego;

 2. Raportowanie w cyklach kwartalnych statusu projektu;

 3. Przygotowanie akcji informacyjnej dla pracowników Spółki w celu ich zaangażowania w prace realizowane w ramach projektu;

 4. Promowanie projektu w mediach i/lub na stronach internetowych beneficjenta;

 5. Przygotowanie raportu podsumowującego realizację projektu zawierającego co najmniej informacje na temat:

  1. Członków projektu;

  2. Opisu stanu przed realizacją;

  3. Opisu działań wykonanych osobiście przez zespół projektowy

  4. Dokumentację zdjęciową i/lub wideo obrazującą stan przed, prowadzone działania, stan po.

  5. Ewentualne informacje prasowe dotyczące realizowanego projektu.