Zebrania i konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram spotkań i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022:

 

06.09.2021

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas.

07.12.2021

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

25.01.2022

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, sprawy bieżące. ODWOŁANE z powodu sytuacji epidemiologicznej.

31.03.2022

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, sprawy bieżące. Dla rodziców klasy maturalnej Technikum – informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec roku szkolnego.

24.05.2022

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec roku szkolnego.Godz. 17:00.

 

Spotkania i konsultacje ujęte w harmonogramie odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30.

Na konsultacje Rodzice zapisują się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w terminie dwóch dni przed planowanym terminem konsultacji.

Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel wyznacza Rodzicowi konkretną godzinę konsultacji, o której informuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Konsultacje indywidualne dla Rodziców nie ujęte w harmonogramie odbywają się w terminach ustalonych z nauczycielem w godz. 8:00- 15.30.

 

 

Nazwisko i imię

E-mail

1.

Bachor Dorota

wicedyrektor@zsptwardogora.pl

2.

Choła Dawid

dawidchola@zsptwardogora.pl

3.

Dudycz Paweł

paweldudycz@zsptwardogora.pl

4.

Hofman Anna

annahofman@zsptwardogora.pl

5.

Janas Tomasz

tomaszjanas@zsptwardogora.pl

6.

Janic Marta

martajanic@zsptwardogora.pl

7.

Jaśkiewicz Małgorzata

malgorzatajaskiewicz@zsptwardogora.pl

8.

Józefowski Rafał

rafaljozefowski@zsptwardogora.pl

9.

Karbowska – Krzemińska Kamila

kamilakarbowska-krzeminska@zsptwardogora.pl

10.

Krawczyk Dominika

dominikakrawczyk@zsptwardogora.pl

     

8.

Lisiak Justyna

justynalisiak@zsptwardogora.pl

9.

Lityński Marcin

marcinlitynski@zsptwardogora.pl

10.

Lomanova-Baranska Nadiya

nadiyalomanova-baranska@zsptwardogora.pl

11.

Milian Wojciech

wojciechmilian@zsptwardogora.pl

12.

ks. Marcin Nesterowicz

marcinnesterowicz@zsptwardogora.pl

13. 

Pciak-Rogala Edyta

dyrektor@zsptwardogora.pl

14.

Pecican Maria

mariapecican@zsptwardogora.pl

15.

Proć Anna

annaproc@zsptwardogora.pl

16.

Szramiak Elżbieta

elzbietaszramiak@zsptwardogora.pl

17.

Śliwak Dorota

dorotasliwak@zsptwardogora.pl
biblioteka@zsptwardogora.pl

18.

Urbańska Aleksandra

aleksandraurbanska@zsptwardogora.pl

18.

Włusek Ewa

ewawlusek@zsptwardogora.pl

19.

Wolf Anna

annawolf@zsptwardogora.pl
pedagog@zsptwardogora.pl

20.

Woroniak Renata

renataworoniak@zsptwardogora.pl