Zebrania i kontakt z Rodzicami

Harmonogram spotkań i konsultacji w roku szkolnym 2022/2023:

 

13.09.2022

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas. Klasy 1 – 16:00, klasy 2-4 – 17:00.

12.2022

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

01.2023

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, sprawy bieżące.

03.2023

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, sprawy bieżące. Dla rodziców klasy maturalnej Technikum – informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec roku szkolnego.

05.2023

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas – informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec roku szkolnego.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego.

 

Nazwisko i imię

E-mail

1.

Bachor Dorota

wicedyrektor@zsptwardogora.pl

2.

Choła Dawid

dawidchola@zsptwardogora.pl

3.

Dudycz Paweł

paweldudycz@zsptwardogora.pl

4.

Janic Marta

martajanic@zsptwardogora.pl

5.

Jaśkiewicz Małgorzata

malgorzatajaskiewicz@zsptwardogora.pl

6.

Józefowski Rafał

rafaljozefowski@zsptwardogora.pl

7.

Karbowska – Krzemińska Kamila

kamilakarbowska-krzeminska@zsptwardogora.pl

8.

Krawczyk Dominika

dominikakrawczyk@zsptwardogora.pl

9. Krukowska Daria dariakrukowska@zsptwardogora.pl
10. Krzywda Katarzyna katarzynakrzywda@zsptwardogora.pl

11.

Lisiak Justyna

justynalisiak@zsptwardogora.pl

12.

Lityński Marcin

marcinlitynski@zsptwardogora.pl

13.

Lomanova-Baranska Nadiya

nadiyalomanova-baranska@zsptwardogora.pl

14.

Milian Wojciech

wojciechmilian@zsptwardogora.pl

15. Nehoda Olena olenanehoda@zsptwardogora.pl

16.

ks. Marcin Nesterowicz

marcinnesterowicz@zsptwardogora.pl

17. 

Pciak-Rogala Edyta

dyrektor@zsptwardogora.pl

18. Piecuch Olga olgapiecuch@zsptwardogora.pl

19.

Proć Anna

annaproc@zsptwardogora.pl

20.

Szramiak Elżbieta

elzbietaszramiak@zsptwardogora.pl

21.

Śliwak Dorota

dorotasliwak@zsptwardogora.pl
biblioteka@zsptwardogora.pl

22.

Urbańska Aleksandra

aleksandraurbanska@zsptwardogora.pl

23.

Włusek Ewa

ewawlusek@zsptwardogora.pl

24.

Wolf Anna

annawolf@zsptwardogora.pl
pedagog@zsptwardogora.pl

25. Zapał Magdalena magdalenazapal@zsptwardogora.pl
26. Żegliński Jaromir  jaromirzeglinski@zsptwardogora.pl