Szkolne muzeum

MUZEUM ZIEMI TWARDOGÓRSKIEJ

Cyfrowa kolekcja Muzeum Ziemi Twardogórskiej

PROJEKT IDL MŁODZI MUZEALNICY


Historia muzeum szkolnego sięga niemalże początków funkcjonowania szkoły. Od 1957 r. do zbierania pamiątek historycznych dotyczących ziemi twardogórskiej i jej mieszkańców zachęcał nauczyciel historii i późniejszy dyrektor szkoły mgr Alojzy Zielecki.

Udało mu się zgromadzić liczne starodruki, dokumenty, numizmaty, zabytki kultury materialnej a także broń białą. Ze względów lokalowych nie udało się wówczas utworzyć ekspozycji stałej. Nie powiodły się równie próby zorganizowania muzeum regionalnego w zabytkowym poewangelickim kościele w Twardogórze.

 

 

W roku 1976 dyrektor mgr Stanisław Sawicki podjął decyzję zorganizowania stałej ekspozycji zbiorów. Pracami związanymi z adaptacją pomieszczeń w obecnej sali 37 oraz ekspozycji zbiorów kierował nauczyciel, pasjonat mgr Alojzy Jan Wieczorek.

Ekspozycja została udostępniono 15 lutego 1977 r. i nadano jej miano Muzeum Szkolnego Ziemi Twardogórskiej. Mgr Alojzy Wieczorek był opiekunem muzeum do 31 sierpnia 2007 r. Przez ponad 30 lat pracował nad wzbogacaniem i opracowywaniem zbiorów aktywując przy tym młodzież. Współpracował z wieloma organizacjami, instytucjami.

 

 

W czerwcu 1977 r. zorganizowano pierwsze uroczyste spotkanie z pracownikami muzeum w wrocławskich połączone z prezentacją zbiorów muzealnych ziemi twardogórskiej. W 1993 r. ekspozycję udostępniono do zwiedzania uczestnikom sesji popularnonaukowej kończącej obchody 700-lecia Twardogóry.

We wrześniu 1995 r. ekspozycję zwiedzili także uczestnicy Dolnośląsko-Wielkopolskiego Spotkania Regionalnego zorganizowanego w naszej szkole. W lutym 1997 r.  odbyło  się  z kolei konwersatorium animatorów kultury regionalnej województwa wrocławskiego.

 

 

W roku szkolnym 1998/1999 zbiory muzealne przeniesione zostały do nowej siedziby (pomieszczenia po poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Od września 2007r. opiekunem muzeum jest mgr Katarzyna Krzywda. W 2008 r. szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia. Z tej okazji muzeum zostało udostępnione do zwiedzania wszystkim uczestnikom zjazdu. W latach 2009/2010 i 2011/2012 w muzeum realizowane były zajęcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. W maju 2012 r. muzeum udostępnione było do zwiedzania dla mieszkańców miasta.

Zgromadzone zbiory nieprzerwanie służą realizacji edukacji regionalnej, udostępniane są uczniom, służą do organizowania wystaw tematycznych, wykorzystywane są przy pisaniu prac m.in. magisterskich. Muzeum można zwiedzać w godzinach pracy szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.