Pielęgniarka

Danuta Bierant

pielęgniarka dyplomowana w środowisku nauczania i wychowania

poniedziałek 7.30 – 15.00

piątek 7.30 – 15.00