Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE, a realizują je podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Nauczyciele z naszej szkoły biorą udział w szkoleniach wszystkich grup przedmiotowych:

  • humanistycznej dla szkół ponadpodstawowych
  • matematyczno- przyrodniczej dla szkół ponadpodstawowych
  • artystycznej dla szkół ponadpodstawowych
  • informatycznej dla szkół ponadpodstawowych.

W szkoleniach bierze udział również kadra kierownicza.

W powiecie oleśnickim jesteśmy jedyną szkołą średnią, która zgłosiła się do projektu i bierze udział w szkoleniach.