Ogłoszenia

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERIE
  • 23-31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
  • 4-17.01.2021 – ferie zimowe

Dzień Edukacji NarodoweJ

Art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.0.2215 t.j.)

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Technikum w Twardogórze:

1.      2.11.2020 (poniedziałek)

2.      4.05.2021 (wtorek)

3.      5.05.2021 (środa)

4.      6.05.2021 (czwartek)

5.      4.06.2021 (piątek)

Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórze:

1.      2.11.2020 (poniedziałek)

2.      4.05.2021 (wtorek)

3.      5.05.2021 (środa)

4.      6.05.2021 (czwartek)

5.      4.06.2021 (piątek)