Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski

Projekt edukacyjny „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski” został objęty patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – pana Marka Gróbarczyka oraz patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest realizowany przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Wojewódzkimi Kuratorami Oświaty z województw: Podkarpackiego, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Łódzkiego.

Celem projektu jest ukazanie uczniom szkół ponadpodstawowych, poprzez pryzmat rozwijającej się polskiej gospodarki morskiej, zakrętów polskiej historii, heroizmu Polaków, wierności Ojczyźnie, pracowitości połączonej ze stanowczym obstawianiem za polskością. A także przybliżenie problematyki gospodarki morskiej, jej znaczenia dla rozwoju i pomyślności gospodarczej całej Polski. Ujęcie tematu w rozbiciu na cztery główne działy: Przemysł Stoczniowy, Porty, Rybołówstwo i Żegluga Śródlądowa pozwala na pogłębienie wiedzy uczestników projektu. 

gospodarka-morska.pl

Prezentacja „Przez spienione fale” przygotowana przez uczniów: