Historia

Zespół Szkół Ponadstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze kontynuuje tradycje szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie miasta sięgające 1945 r.

 

Pierwszą szkołę średnią w Twardogórze po drugiej wojnie światowej było prywatne gimnazjum prowadzone przez księży salezjanów. Zostało ono otwarte 26 września 1945 r. i zajmowało budynek po przedwojennej szkole rolniczej przy obecnej ulicy Stanisława Staszica.

 

 

W wyniku reformy oświatowej, w miejsce gimnazjum, powstało w 1948 r. Liceum Ogólnokształcące. Przez pewien czas funkcjonowało razem ze szkołą podstawową. Ostatni jego absolwenci opuścili szkołę w 1969 r. Po przemianach politycznych 1956 r. w szkole zaczęła szybko rozwijać się działalność organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań. Rozwój sportu wśród młodzieży przyczynił się do zbudowania boiska szkolnego. Sale lekcyjne zamieniono na gabinety przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe.

 

 

W miejsce szkoły podstawowej i likwidowanego „ogólniaka” powstało w 1963 r. Technikum Ekonomiczne o specjalności administracja państwowa. Z kolei rok później otwarto Technikum dla Pracujących (istniało do 1972 r.) i przeniesiono z budynku przy ul. 1 Maja istniejącą od 1959 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Duże znaczenie dla uczniów spoza Twardogóry miało otwarcie w 1966 r. internatu w wyremontowanych salach zabytkowego pałacu przy ul. Wrocławskiej. Kilka lat później budynek internatu został powiększony o dwa dobudowane skrzydła i mógł pomieścić 120 uczniów. W 1967 r. Technikum Ekonomiczne zmieniło nazwę na Liceum Ekonomiczne. Szkoła ta wówczas wprowadziła nową specjalność – wiejski obrót towarowy – o trzyletnim cyklu nauczania. Nową szkołę otwartą w 1973 r. było czteroletnie Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier (istniało do 1979 r.).

 

W 1947 r, powstała przy ul. Grunwaldzkiej szkoła zawodowa o profilu stolarskim. Dwa lata później przeniosła się do budynku przy ul. 1 Maja. Od 1954 r. była podporządkowana Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy. Kształcenie ślusarzy i tokarzy rozpoczęło się w 1968 r. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w warsztatach szkolnych przy ul. Gdańskiej. Szkoła posiadała także internat i salę gimnastyczną. Wychowanie sportowe stało na wysokim poziomie. Dwie absolwentki tej szkoły zostały później reprezentantkami Polski w jeździe szybkiej na lodzie na igrzyskach olimpijskich.

 

Decyzją władz oświatowych z 1976 r. połączono szkoły przy ul. Staszica i 1 Maja w Zespół Szkół Zawodowych. Dyrektorem szkoły został mgr Stanisław Sawicki, który funkcję tę pełnił do 1995 r. Nowa pod względem organizacyjnym szkoła składała się z Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Bazę dydaktyczno-wychowawczą tworzyły: budynek z salami wykładowymi, przez krótki czas dwa budynki internatu, warsztaty szkolne i sala gimnastyczna. W szkole kształcili się przyszli ekonomiści, sprzedawcy, magazynierzy, tokarze, ślusarze, stolarze, operatorzy maszyn rolniczych oraz rzemieślnicy różnych zawodów. Do zespołu szkół dołączyło w 1977 r. Technikum Mechaniczne o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, które od 1983 r. zmieniło specjalność na obróbka skrawaniem oraz wieczorowe średnie Studium Zawodowe o specjalności mechanicznej, a potem drzewnej i operatywno-handlowej (istniało do 1983 r.)

 

 

W 1977 r. powstało przy szkole muzeum regionalne, które istnieje do tej pory, a jego zbiory i działalność są znane na terenie województwa oraz kraju. 17 czerwca 1981 r. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał sztandar i imię znanego pisarza i poety Jarosława Iwaszkiewicza. Bogata obrzędowość wokół Patrona wzbogaca proces wychowawczo-dydaktyczny młodzieży. W 1984 r. przy budynku szkolnym zbudowano salę gimnastyczną, gdzie młodzież może rozwijać swoją sprawność i szlifować osiągnięcia sportowe. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły została nagrodzona nadaniem w 1984 r. Złotej Odznaki Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia. Ponowne otwarcie Technikum Wieczorowego dla Pracujących o profilu mechanicznym i drzewnym nastąpiło w 1985 r. Ostatni absolwenci tej szkoły ukończyli naukę w 1988 r. Tradycje drzewne na poziomie pełnej szkoły średniej kontynuuje od 1987 r. dzienne Technikum Drzewne.

 

 

W 1994 r. uległ likwidacji internat szkolny, a jego budynek przeznaczono na sale wykładowe. Dzięki temu liczba klas w poszczególnych typach szkół zaczęła się powiększać. Po 29 letniej przerwie, reaktywowano w 1998 r. Liceum Ogólnokształcące. W ostatnich latach na poziomie szkoły zasadniczej naukę zdobywali także operatorzy maszyn skrawających, tapicerzy, sprzedawcy i kucharze. W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę 774 uczniów w 26 klasach. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych regularnie zwyciężali w olimpiadach ekonomicznych i rachunkowości oraz konkursach pisania na maszynie na terenie wojewódzkim i międzywojewódzkim. Zwyciężali w powiatowych, wojewódzkich i krajowych zawodach sportowych (biegi przełajowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka). Ostatnio szkoła wyróżniła się w konkursach artystycznych (wokalistyka, recytacja, zespół muzyczny, teatr) na terenie powiatu, województwa i kraju. Znana jest także ze swojej działalności w zakresie regionalizmu. Piękną i dużą aulę szkolną o nietypowym wystroju architektonicznym uświetnia stała wystawa historyczna przedstawiająca dzieje Twardogóry. Szkolne zespoły muzyczne występujące na scenie są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt muzyczny.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze został powołany 1 września 2002 r. i funkcjonował przez 17 lat. Od września 2019 r. pełna nazwa szkoły to Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. Dyrektorem szkoły jest obecnie mgr inż. Edyta Pciak-Rogala. W skład zespołu wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Technikum oraz Szkoła Branżowa I stopnia.