Naukowe poznanie świata

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze w roku szkolnym 2022/2023 wziął udział w projekcie realizowanym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pn. „Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni”. Projekt skierowany był do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.

W czwartej, ostatniej edycji projektu wzięła udział młodzież (32 uczniów) z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, która w dniach 26-30.09.2022 r. uczestniczyła w tygodniowym obozie naukowo-kulturalnym we Wrocławiu, a 6 grudnia podsumowała projekt na Wydziale Nauk Biologicznych UWr. Bardzo bogaty, naukowy program biologiczny (44 godziny zajęć w ciągu 5 dni) realizowany był w laboratoriach i pracowniach WNB UWr, a także uczniowie/uczennice otrzymali wsparcie psychologiczne oraz uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, rejs statkiem, zwiedzanie Wrocławia). Od października do grudnia 2022 r. młodzież realizowała naukowe projekty grupowe pod opieką nauczyciela ze szkoły pana mgr Marcina Lityńskiego. Dodatkowo każda grupa otrzymała wsparcie online od opiekunów naukowych danego projektu z ramienia WNB UWr. W ostatnim dniu projektu 06.12.2022 r. odbyło się seminarium podsumowujące, podczas którego młodzież zaprezentowała efekty swojej pracy i zwiedzała Muzeum UWr – Aulę Leopoldyńską, Wieżę Matematyków .

Kierownikiem projektu i organizatorem tego wydarzenia był dr Józef Krawczyk, prof. UWr, kierownik Pracowni Edukacji Biologicznej.