Rekrutacja na kursy specjalistyczne.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór na następujące kursy:

1. Obsługa kasy fiskalnej – 15 osób

2. Grafika komputerowa – 10 osób

3. Specjalista ds. Funduszy UE –10 osób

4. Obsługa programu Comarch Optima – 10 osób

5. Prezentowanie informacji w biznesie – 10 osób

6. Pracownik usług kosmetycznych – 10 osób

7. Multimedia w reklamie – 15 osób

Przypomina się, że do projektu może zostać zakwalifikowany uczestnik spełniający wszystkie kryteria podstawowe. W przypadku większej liczby chętnych niż planowana w projekcie, zostaną stworzone listy rezerwowe, z których będą rekrutowane osoby w sytuacji rezygnacji uczestnika z listy podstawowej. Informacja o zakwalifikowaniu się do danego kursu zostanie przekazana przez koordynatora szkolnego.

Kryteria rekrutacyjne formalne:

  1. Uczeń szkoły objętej projektem

  2. Zamieszkanie na terenie woj. dolnośląskiego

Kryteria rekrutacyjne merytoryczne:

  1. sytuacja społeczna i ekonomiczna – dzieci z domu dziecka, z rodzin niepełnych, niski dochód na jedna osobę w rodzinie (1pkt)

  2. płeć – pierwszeństwo w projekcie dla kobiet (2pkt)

  3. niepełnosprawność (5 pkt) – osoby z niepełnosprawnością będą mieć pierwszeństwo przy każdej formie wsparcia

Formularze oświadczeń i deklaracji potrzebnych do rekrutacji są dostępne u koordynatora projektu lub do pobrania ze strony internetowej szkoły.

 

Barbara Zaprzalska

koordynator projektu


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020