Prawo szkolne

Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze w czasie epidemii

Pobierz

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF:

Pobierz

Podanie o wydanie decyzji o zwolnienie z zajęć WF:

PobierzOcenianie przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów:


Język polski

Pobierz 2 Ba, 1 TE, 1 TP, 2 TP, 3 TR, 4 TP, 5 TR

Pobierz 1 Ba, 1 Bb, 2 Bb, 3 B, 1 TR, 2 TRa, 2 TRb, 4 TR

 

Języki obce nowożytne (angielski, niemiecki)

+Pobierz

 

Matematyka

+Pobierz

 

Fizyka

 

Chemia

+Pobierz

 

Biologia

+Pobierz

 

Geografia

Klasy 2 TR, 3 TR, 4 TR Pobierz

Klasy 1 TP, 1 TRa, 1 TRb, 2 B, 3 B Pobierz

 

Filozofia

+Pobierz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

+Pobierz

 

Historia

Pobierz

 

Historia i teraźniejszość

Pobierz

 

Wiedza o społeczeństwie

Pobierz

 

Informatyka

Klasy 1Ba, 1Bb Pobierz

Klasy 1 TP, 3 TP, 1 TRa, 1 TRb, 2 TR, 3 TR Pobierz

Klasa 2 TRa, 2 TRb +Pobierz

 

Programowanie aplikacji mobilnych

+Pobierz

 

Projektowanie i tworzenie witryn internetowych

Pracownia stron internetowych

+Pobierz

 

Projektowanie i administrowanie bazami danych

Pracownia baz danych

+Pobierz

 

Programowanie aplikacji internetowych

Pracownia aplikacji internetowych

+Pobierz

 

Programowanie obiektowe

Pracownia programowania obiektowego

+Pobierz

 

Zaawansowane aplikacje webowe

Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych

+Pobierz

 

Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

+Pobierz

 

Podstawy informatyki

Pobierz

 

Podstawy reklamy

+Pobierz

 

Organizacja kampanii reklamowej

+Pobierz

 

Grafika komputerowa i techniki poligraficzne

+Pobierz 4 TR, 5 TR

 

Pracownia rysunku i technik reklamy

+Pobierz 1TR, 2 TRa, 2 TRb

 

Fotografia cyfrowa

+Pobierz 3 TR, 4 TR, 5 TR

 

Podstawy przedsiębiorczości – technikum

+Pobierz

 

Biznes i zarządzanie – technikum

+Pobierz

 

Biznes i zarządzanie – BSIs

+Pobierz

 

Plastyka

+Pobierz

 

Wychowanie fizyczne

+Pobierz

 

Religia

+Pobierz

 

Zarządzenie małą firmą

+Pobierz

 

Podstawy ekonomii

+Pobierz

 

Elementy prawa

+Pobierz

 

Prawo i ekonomika pracy

+Pobierz

 

Pracownia techniki pracy biurowej

+Pobierz