Prawo szkolne

Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze w czasie epidemii

Pobierz

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF:

Pobierz

Podanie o wydanie decyzji o zwolnienie z zajęć WF:

PobierzOcenianie przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów:


Język polski

Pobierz

 

Języki obce nowożytne (angielski, niemiecki)

Pobierz

 

Matematyka

Pobierz

 

Fizyka

 

Chemia

Pobierz

 

Biologia

Pobierz

 

Geografia

Klasy 2 TR, 3 TR, 4 TR Pobierz

Klasy 1 TP, 1 TRa, 1 TRb, 2 B, 3 B Pobierz

 

Filozofia

Pobierz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pobierz

 

Historia

Pobierz

 

Historia i teraźniejszość

Pobierz

 

Wiedza o społeczeństwie

Pobierz

 

Informatyka

Klasy 1Ba, 1Bb Pobierz

Klasy 1 TP, 3 TP, 1 TRa, 1 TRb, 2 TR, 3 TR Pobierz

 

Programowanie aplikacji mobilnych

Pobierz

 

Projektowanie i tworzenie witryn internetowych

Pracownia stron internetowych

Pobierz

 

Projektowanie i administrowanie bazami danych

Pracownia baz danych

Pobierz

 

Programowanie aplikacji internetowych

Pracownia aplikacji internetowych

Pobierz

 

Programowanie obiektowe

Pracownia programowania obiektowego

Pobierz

 

Podstawy informatyki

Pobierz

 

Podstawy reklamy

Pobierz

 

Organizacja kampanii reklamowej

Pobierz

 

Grafika komputerowa i techniki poligraficzne

Pobierz

Nauczanie indywidualne Pobierz

 

Pracowni rysunku i technik reklamy

Pobierz

 

Fotografia cyfrowa

Pobierz

 

Podstawy przedsiębiorczości – technikum

Pobierz

 

Podstawy przedsiębiorczości – klasy 1Ba, 1Bb

Pobierz

 

Plastyka

Pobierz

 

Wychowanie fizyczne

Klasa 4 TRg Pobierz

Pozostałe klasy Pobierz

 

Religia

Pobierz

 

Zarządzenie małą firmą

Pobierz