Prawo szkolne

Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Statut LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze:

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze w czasie epidemii

Pobierz

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF:

Pobierz

Podanie o wydanie decyzji o zwolnienie z zajęć WF:

PobierzOcenianie przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów:


Język Polski

Pobierz

 

Języki obce nowożytne (angielski, niemiecki)

Pobierz

 

Matematyka

Pobierz

 

Fizyka

 

Chemia

Pobierz

 

Biologia

Pobierz

 

Geografia

Pobierz

 

Filozofia

Pobierz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pobierz

 

Historia

Pobierz

 

Historia i teraźniejszość

Pobierz

 

Wiedza o społeczeństwie

Pobierz

 

Informatyka – klasy 1Ba, 1Bb

Pobierz

 

Podstawy informatyki

Pobierz

 

Podstawy reklamy

Pobierz

 

Organizacja kampanii reklamowej

Pobierz

 

Grafika komputerowa i techniki poligraficzne

Pobierz

 

Pracowni rysunku i technik reklamy

Pobierz

 

Fotografia cyfrowa

Pobierz

 

Podstawy przedsiębiorczości – technikum

Pobierz

 

Podstawy przedsiębiorczości – klasy 1Ba, 1Bb

Pobierz

 

Plastyka

Pobierz

 

Wychowanie fizyczne

Pobierz

 

Religia

Pobierz