Projekt BAKCYL

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej „Bankowcy dla Edukacji”. W ramach projektu wszyscy uczniowie kształcący się w Technikum oraz w szkole Branżowej I stopnia będą uczestniczyć w cyklu lekcji dotyczących zagadnień ekonomicznych i finansów osobistych.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”.

Cele programu:

BAKCYL dla szkół:

 • Pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy

BAKCYL dla uczniów:

 • Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

BAKCYL dla pracowników banków:

 • Przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach

 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały szkoleniowe i pomoce uatrakcyjniające lekcje

 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji

 • Możliwość rozwoju osobistego w nowej roli, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.

 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA

BAKCYL dla banków:

 • Efektywne przygotowanie  swoich przyszłych klientów do korzystania z usług finansowych w sposób świadomy i bezpieczny

 • Zachęcenie młodych ludzi do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości

 • Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki

BAKCYL dla firm i instytucji w roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL:

 • Wsparcie edukacji finansowej młodzieży

 • Bycie ważnym elementem sektorowego projektu edukacyjnego

 • Umocnienie wizerunku sektora finansowego jako godnego zaufania publicznego.

 

Harmonogram spotkań uczniów z pracownikiem banku

Lekcja 1: RYNEK FINANSOWY – ZAUFANIE W BIZNESIE

17.10.2019 r. godz. 8.50 – 9.35 klasa 1 TRg

17.10.2019 r. godz. 9.45 – 10.30 klasa 1 TR

22.10.2019 r. godz. 8.50 – 9.35 klasa III TEg

22.10.2019 r. godz. 9.45 – 10.30 klasa II TEg

30.10.2019 r. godz. 9.45 – 10.30  klasa IV Tg

30.10.2019 r. godz. 10.45  – 11.30 klasa 1 B

07.11.2019 r. godz. 9.45  – 10.30 klasa II Bg

07.11.2019 r. godz. 10.45  – 11.30 klasa III Bg

13.11.2019 r. godz. 9.45  – 10.30 klasa I Bg

 

Lekcja 2: MOJE FINANSE – MYŚLĘ PRZEDSIĘBIORCZO

13.11.2019 r. godz. 8.50 – 9.35  klasa II TEg