Informacja o wynikach naboru

KOMISJA REKRUTACYJNA

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole listy kandydatów przyjętych.

Informację o przyjęciu do oddziału kandydat może uzyskać również za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Na platformę należy zalogować się indywidualnym loginem i hasłem.

Z powodu opóźnień w dostarczeniu oryginału świadectwa lub zmiany szkoły pierwszego wyboru, niektórzy kandydaci nie byli widoczni o godzinie 14:00 w systemie elektronicznym jako przyjęci. Komisja dokonała stosownych korekt w systemie zaraz po otwarciu etapu aktualizacji danych. Prosimy o ponowne zalogowanie się na konto.

 

Informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego udziela również sekretariat szkoły.

Nr telefonu 71 3158014; e-mail: sekretariat@zsptwardogora.pl