Klimatyczny człowiek roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w ministerialnym konkursie „Klimatyczny Człowiek Roku”, do którego nabór  kończy się 8 października 2021 roku.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne w wieku 16-30 lat, zaangażowane w prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz klimatu, ograniczanie skutków globalnego ocieplenia oraz działania adaptacyjne.

Szczegółowe informacje (regulamin, formularz konkursowy) znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku

Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Klimatycznego Człowieka Roku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 000 zł (brutto), wyróżnione trzy osoby  po 4 000 zł (brutto).

Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.