Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze zwraca się z prośbą o dokonanie wpłat na tzw. „Komitet Rodzicielski”.

Kwota składki na rok szkolny 2021/2022 wynosi 50 zł.

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że wpłacane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci, w różnej formie. Rada Rodziców wspiera wiele ważnych dla naszych dzieci przedsięwzięć.

Osobiście poczyniłam już kroki do wspólnych organizowanych przedsięwzięć na terenie naszej gminy, które pozwolą mi pozyskać fundusze na rzecz naszej szkoły (o ile pandemia znowu nie pokrzyżuje nam planów).

Podstawowe wydatki Rady Rodziców to:

  • dofinansowanie udziału uczniów w wydarzeniach kulturalnych,
  • nagrody dla laureatów konkursów w trakcie roku szkolnego,
  • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego,
  • indywidualne dofinansowywanie, na wniosek wychowawcy lub dyrekcji w trudnej sytuacji finansowej.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zarówno my rodzice, jak i nasze dzieci wspólnie z Dyrekcją i pracownikami szkoły tworzymy jej rzeczywistość. Bardzo zależy nam wszystkim, aby uczniowie zdobywali wiedzę w jak najlepszych dla nich warunkach, aby oprócz obowiązku szkolnego szkoła kojarzyła się im również z szeroko pojętą rozrywką, czy też gratyfikacją za wysiłek poniesiony w czasie roku szkolnego w postaci różnego rodzaju nagród. Wsparcie finansowe nas rodziców wydaje się być niezbędne w celu zrealizowania ww. celów. Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności nas rodziców uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie terminowych wpłat.

Nr konta Rady Rodziców:

57 9584 1047 2005 0500 1759 0001

W opisie wpłaty należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Adamów