Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

adres korespondencyjny: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra

 

sekretariat: nr telefonu 71 3158014; e-mail: sekretariat@zsptwardogora.pl

księgowość: nr telefonu 71 3159916; e-mail ksiegowosc@zsptwardogora.pl

dziennik elektroniczny: https://zsptwardogora.mobidziennik.pl

oficjalna strona internetowa szkoły: www.zsptwardogora.pl

oficjalny fanpage szkoły: www.facebook.com/twardogora

Zarządzenie Nr 13/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze