Konsultacje dla maturzystów, uczniów i słuchaczy na terenie szkoły

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone do 7 czerwca 2020 r.
Zadania tych jednostek nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Od 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od tego dnia dostępna dla uczniów będzie również biblioteka szkolna.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przesyłane są wszystkie informacje, procedury i harmonogramy.

Przypominam o obowiązku wszystkich uczniów i maturzystów odbierania wiadomości przesyłanych przez dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.