Laureaci „Poetyckich Walentynek”

Z okazji Święta Zakochanych 15 lutego 2019 r. odbył się w Międzyborzu XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poetyckie Walentynki”. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Oleśnickiego oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Międzybórz.
Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prezentowała utwory w języku polskim, angielskim i niemieckim. W przerwie konkursu odbyło się krótkie przedstawienie teatralne. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice: Alicja Brodziuch z klasy I a T i Aleksandra Gierus z klasy III ad T. Dziewczęta recytowały wiersze w języku polskim. Alicja prezentowała collage utworów Adama Mickiewicza „Kochać, ach kochać”, a Aleksandra –
„Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej. Alicja Brodziuch zajęła pierwsze miejsce. Aleksandra Gierus uzyskała wyróżnienie. Opiekunem recytujących była Jadwiga Woźniak.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorzy pomyśleli również o słodkim poczęstunku. Ten wspaniały wieczór był dowodem na to, że Święto Zakochanych można obchodzić na różne sposoby.