Laureaci „Poetyckich Walentynek”

Z okazji Święta Zakochanych 16 lutego 2018 r. odbył się w Międzyborzu
XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poetyckie Walentynki”. Honorowy
patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Oleśnickiego oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Międzybórz.
Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prezentowała utwory w języku polskim, angielskim i niemieckim. W przerwie
konkursu odbyło się krótkie przedstawienie teatralne. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice: Justyna Słaba z klasy IV adT i Aleksandra
Gierus z klasy II adT. Dziewczęta recytowały wiersze w języku polskim. Justyna
prezentowała utwór Izabeli Baczewskiej „Poemat”, a Aleksandra – „Miłość od
pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej. Opiekunem recytujących była
Jadwiga Woźniak.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorzy pomyśleli
również o słodkim poczęstunku. Ten wspaniały wieczór był dowodem na to, że
Święto Zakochanych można obchodzić na różne sposoby.