Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego

Drodzy Maturzyści,
proszę o zapoznanie się z Procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji czerwiec 2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, opracowaną na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ i CKE.

Zwracam szczególną uwagę na zapisy dotyczące reżimu sanitarnego, czasu i miejsca stawienia się do szkoły w dniu egzaminu. Listy zdających zostaną Wam przesłane za  pośrednictwem dziennika elektronicznego. Procedura organizacji matury może ulec zmianie, jeżeli w związku z sytuacją epidemiczną zostaną wydane nowe wytyczne MEN, GIS, MZ, CKE w/s organizacji egzaminów.

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020

Prawa i obowiązki maturzystów