Szkolny konkurs „BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”

Szkolny konkurs

„BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap (11.06.2021 r.) – test wielokrotnego wyboru (30 pytań) – czas trwania 45 minut.

II etap (15.06.2021 r.) – rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z tematyką konkursu – czas trwania 45 minut.

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Dominiki Krawczyk w terminie do dnia 10.06.2021 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji konkursu:

  • z etapu I można uzyskać 30 punktów, z II etapu 18 punktów;

  • punkty uzyskane w I etapie są sumowane z punktami uzyskanymi w II etapie;

  • do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 6 zawodników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu;

  • wyniki konkursu zostaną przedstawione w dniu 17.06.2021 r.;

  • zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!