Szkolny konkurs z zasad rachunkowości.

W dniu 30.05.2018 r. w naszej szkole została przeprowadzona I część Szkolnego Konkursu z Zasad Rachunkowości dla klas II. W części tej uczniowie zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. W konkursie wzięło udział 8 uczniów klasy II technikum, kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 5 najlepszych, którzy przeszli do etapu drugiego.

II część konkursu odbyła się w dniu 13.06.2018 r., w której to uczniowie odpowiadali ustnie na wylosowane pytania oraz formułowali i ewidencjonowali treść poszczególnych operacji gospodarczych. Ostateczny wynik konkursu ustalono na podstawie punktów uzyskanych przez uczestników we wszystkich etapach.

Zwycięzcy konkursu :

I miejsce  – Małgorzata Binek

II miejsce – Aleksandra Gierus

III miejsce – Klaudia Lorenc

I miejsce – Małgosia BinekII miejsce – Ola GierusIII miejsce – Klaudia LorencGRATULUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze 13 czerwca 2018