Tydzień z twórczością patrona szkoły w TVP Kultura

Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza, patrona naszej szkoły, doczekała się licznych adaptacji filmowych. W tym tygodniu TVP Kultura wyemituje aż 5 z nich. Cykl „Trzy młyny” to miniserial telewizyjny, który powstał na kanwie opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza „Młyn nad Utratą” (1936), „Młyn nad Lutynią” (1946) i „Młyn nad Kamienną” (1950). Akcja toczy się …

Wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych dla uczniów. https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik, jak organizować zdalne nauczanie. Poradnik jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Odrębne fragmenty zostały poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  …

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Zadania tych jednostek będą …