Jak wygląda nabór do naszej szkoły?

Rekrutacja do szkoły dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022

Technikum

  • technik reklamy
  • technik ekonomista

Szkoła Branżowa I stopnia

Podobnie jak w innych szkołach powiatu oleśnickiego i całym województwie dolnośląskim rekrutacja do klas szkół młodzieżowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru z wykorzystaniem Internetu.

Absolwentów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony: dolnoslaskie.edu.com.pl

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto, wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Absolwentów prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji, przede wszystkim o przestrzeganie podanych tam terminów.

 

 

Rekrutacja do szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedzę o społeczeństwie i geografię.

Ukończenie szkoły umożliwia:

a) uzyskanie średniego wykształcenia,
b) przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
d) podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

Nauka trwa:

3 lata – 6 semestrów dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej,

4 lata – 8 semestrów, dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

 

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Twardogórze można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  tel. 713158014.