Jak wygląda nabór do naszej szkoły?

Rekrutacja do szkoły dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021

Technikum – technik programista, technik reklamy, technik ekonomista

Szkoła branżowa I stopnia

Podobnie jak w innych szkołach powiatu oleśnickiego i całym województwie dolnośląskim rekrutacja do klas szkół młodzieżowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru z wykorzystaniem Internetu.

Absolwentów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony: dolnoslaskie.edu.com.pl

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto, wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Chętnych ze szkół spoza województwa dolnośląskiego prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem szkoły.

Absolwentów prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji, przede wszystkim o przestrzeganie podanych tam terminów.

 

Rekrutacja do szkoły dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie i zdobyć maturę zapraszamy do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym, zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu.

Chętnych prosimy o pobranie podania z naszej strony internetowej i zwrot wypełnionego dokumentu do sekretariatu szkoły.

W razie jakichkolwiek problemów sekretariat szkoły dostępny jest dla Was od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Więcej informacji możecie uzyskać również pod numerem telefonu: 71 315 80 14.