Breviarium Kanonu Kultury

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o piękne wydawnictwo, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele uzyskają dostęp do starannie wybranych, opracowanych i wydanych dzieł, które leżą u podstaw europejskiej kultury literackiej. Teksty to wybór z potrójnej biblioteki: greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej.

Breviarium Kanonu Kultury wydał Ośrodek Rozwoju Edukacji. Autorem opracowania jest doktor Paweł Milcarek.

Piękny egzemplarz tego wydawnictwa przekazała naszej szkole pani Cecylia Pawlikowska-Krzesińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy!