Ekopracownia OZE

5 czerwca 2023 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste wręczenie czeków na uruchomienie Ekopracowni w dolnośląskich szkołach. W  konkursie przeprowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła udział również nasza szkoła i jako jedyna z powiatu oleśnickiego znalazła się w wąskim gronie laureatów. Czek z rąk Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, odebrała pani dyrektor Edyta Pciak-Rogala.

„Ekopracownia – zielone serce szkoły”, która powstanie w sali 33 będzie służyła edukacji na temat odnawialnych  źródeł energii. Budżet projektu to 85 000 zł z czego 75 000 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW a 10 000 zł to środki wygospodarowane przez organ prowadzący szkołę – Powiat Oleśnicki. Środki wykorzystane zostaną na remont, nowoczesne wyposażenie pracowni oraz pomoce dydaktyczne.

Pracownia zostanie uruchomiona jesienią, a prowadzone w niej będą zarówno lekcje dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, jak i zajęcia otwarte adresowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Realizację projektu koordynują panie Aleksandra Urbańska i Dorota Śliwak.