Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego, promować języki narodowe i przypominać nam o wartości kulturowej i kulturotwórczej, jaką jest język ojczysty.

Na zajęciach języka polskiego uczniowie będą mogli zmierzyć się z zawiłościami i ciekawostkami polskiej gramatyki (również w ujęciu historycznym).

Podczas przerw w bibliotece zapraszamy do krótkiej gry językowej „Jak uniknąć najczęstszych błędów”.

quizizz.com/join?gc=54286812