PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy swoim wsparciem umożliwili zorganizowanie obchodów jubileuszu 75-lecia naszej szkoły! Dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i wsparcie finansowe!
 
Dziękujemy naszemu Organowi Prowadzącemu – Staroście, Wicestaroście, Zarządowi Powiatu Oleśnickiego oraz Radzie Powiatu Oleśnickiego! 🌹🌹🌹
 
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra, kierownictwu i pracownikom jednostek gminnych! 🌹🌹🌹
 
Składamy podziękowania naszej nieocenionej Radzie Rodziców! 🌹🌹🌹
 
Dziękujemy przedsiębiorcom, którzy wsparli nas swoimi umiejętnościami i sprzętem – panu Janowi Pawlakowi i panu Jarosławowi Wasickiemu, dzięki którym udało się zrealizować projekt ustawienia pamiątkowego kamienia. 🌹🌹🌹
 
Dziękujemy paniom Dominice Dudek-Maciejak i Paulinie Banachowicz za przepyszne wypieki, które nie tylko wspaniale smakowały, ale były również ozdobą bufetu. 🌹🌹🌹
 
Ogromne podziękowania dla naszych sponsorów!
Dla Państwa Moniki i Krzysztofa Gerców ❤️
Dla Państwa Anny i Bogdana Gruców  ❤️
Dla Państwa Katarzyny Tatoń-Sokołowskiej i Macieja Sokołowskiego ❤️
Dla Państwa Renaty Fajkowskiej-Wilk i Sebastiana Wilka  ❤️
Dla Pana Arkadiusza Kierkicza ❤️
Dla Pana Przemysława Kurzyńskiego ❤️
Dziękujemy!