Potwierdzenie woli podjęcia nauki – rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Kandydaci, szanowni Rodzice,

w szkole wywieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego udziela również sekretariat – telefonicznie.

Przypominamy, że:

  • warto jak najszybciej potwierdzić wolę nauki poprzez złożenie w szkole oryginałów wymaganych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie), ostateczny termin upływa 22 sierpnia 2022 r.;
  • kandydatów, którzy nie odebrali jeszcze skierowania na badania lekarskie, prosimy o wizytę w sekretariacie szkoły;
  • brak złożenia w szkole w terminie do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 oryginałów wymaganych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole, do której kandydat się zakwalifikował. Bardzo prosimy kandydatów, którzy w postępowaniu uzupełniającym wybiorą inną szkołę o odbiór wniosku i informację o rezygnacji z miejsca w naszej szkole – pozwoli to ustalić liczbę wolnych miejsc w oddziałach.