Rekrutacja uzupełniająca do klas I

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna się 1 sierpnia 2023r. po rekrutacji zasadniczej.

Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu  31 lipca 2023r.) bezpośrednio w szkołach oraz na stronie naboru: https://dolnoslaskie.edu.com.pl  pojawi się lista wolnych miejsc pozostałych w poszczególnych szkołach.

Jeśli kandydatowi nie udało się dostać do wymarzonej szkoły, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się tylko w formie papierowej, nie w formie elektronicznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Wniosek składa się już bezpośrednio w szkole.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości 9 sierpnia 2023r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 18 sierpnia 2023r.

Rekrutacja uzupełniająca – wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy I (.pdf)

Rekrutacja uzupełniająca – wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy I (.docx)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych