Spotkania z Rodzicami 7 września 2023r. (czwartek)

Zapraszamy Rodziców i prawnych Opiekunów na wywiadówkę, która odbędzie się 7 września 2023 r. (czwartek) wg następującego harmonogramu:

Klasy pierwsze

Godz. 16:30 – aula szkolna – spotkanie ogólne z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, wychowawcami i nauczycielem WDŻ.

Po  zakończeniu spotkania ogólnego spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasy drugie, trzecie, czwarte i piąte

Godz. 17:00 – sale lekcyjne – spotkania z wychowawcami

 

Zebranie Rady Rodziców

Godz. 18:00 – aula szkolna