Szkolny Konkurs Wiedzy o Reklamie

Szkolny Konkurs Wiedzy o Reklamie 👨‍🎓👩‍🎓👩‍🏫👨‍🏫😊
Konkurs składa się z dwóch etapów:
• I etap – test składający się z 30 pytań (03.06.2021r.)
• II etap – quiz składający się z 5 pytań dla każdego uczestnika (10.06.2021r.)
Test składa się z 30 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów z testu podczas pierwszego etapu i 15 punktów za prawidłowe i wyczerpujące udzielenie odpowiedzi podczas drugiego etapu, razem 45 punktów z obu części. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 5 zawodników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu. W drugim etapie zadaniem zawodników będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie z zakresu tematycznego omówionego powyżej. Za prawidłową i wyczerpującą odpowiedź dotyczącą jednego pytania zawodnik może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
 
Gorąco zachęcamy do udziału!