Zajęcia strzeleckie

W ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej poznawali budowę broni strzeleckiej oraz zasad bezpieczeństwa przy jej rozkładaniu. Uczyli się także zasad zachowania się na strzelnicy. Zajęcia prowadził pan Romuald Górski z Twardogórskiego Klubu Srzeleckiego LOK HART.

Po rzetelnym zapoznaniu się z zasadami zachowania na strzelnicy, nadszedł czas na ćwiczenia praktyczne uczniów klasy 1TP.