13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.
I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć
I  p r a w d ę  po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.

Marian Hemar, „Katyń”

13. kwietnia 1943 roku o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, szeregowcy, policjanci, urzędnicy, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zbrodni zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.

Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

Zachęcamy do skorzystania z poniższego linku, wysłuchania wywiadu i poznania wyjątkowej historii Pani Marii Agnieszki Siweckiej, której ojciec został rozstrzelany przez Sowietów.

https://audycjekulturalne.pl/list-do-taty/

13 kwietnia dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej