Święto Chrztu Polski

To dziejowa ważna data

W Gnieźnie wielkie poruszenie

Przyjął chrzest po mrocznych latach

Władca Mieszko wraz z plemieniem.”

autor: Regina Nachacz „Chrzest Polski”

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP w 2019 roku i stało się nowym świętem narodowym. W założeniu ma na celu: „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

14 kwietnia obchodzimy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Dlatego dziś w sposób symboliczny wspominamy narodziny naszego kraju. By podkreślić wagę tego święta w naszej ojczyźnie zachęcamy do wywieszenia flag.