Technik ekonomista

Informacje dla kandydatów – technik ekonomista (nr zawodu: 331403), 5-letni cykl kształcenia

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ TECHNIKIEM Ekonomistą?

Zawód ten posiada szeroki profil przyszłej kariery. Ekonomiści prowadzą obsługę każdego rodzaju działalności gospodarczej, pracują w sektorze bankowym i ubezpieczeniach. To również świetny kierunek dla tych, którzy planują prowadzenie własnej firmy.

DLA KOGO?

Technik ekonomista to świetny kierunek dla osób zainteresowanych biznesem. Przydatnymi cechami są:

 • dokładność
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • rozumowanie logiczne
 • zdolności organizacyjne
CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ?
 • prowadzenia biura firmy lub instytucji
 • pełnienia roli menadżera
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • sporządzania biznesplanu
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
CO DALEJ?

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub rozpocząć studia wyższe między innymi na kierunkach:

 • zarządzanie
 • administracja
 • bankowość
 • finanse i rachunkowość
 • marketing
 • ekonomia

Po egzaminie zawodowym uzyskasz kwalifikacje EKA.04. i EKA.05.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;

 2. prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;

 3. prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;

 4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;

 5. sporządzania biznesplanu (planowania działalności gospodarczej);

 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji).

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;

 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

 4. rozliczania wynagrodzeń  (programy płacowe) i składek pobieranych przez ZUS;

 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 8. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji).

 

 • W trakcie nauki w technikum w zawodzie technik ekonomista zdobywasz doświadczenie, uczestniczysz w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, firmach, urzędach.

 • Możesz wziąć udział w projektach unijnych podnosząc swoje kwalifikacje.

 • Możesz uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach, zdobywając indeks na wymarzoną uczelnię.

 

Porównaj z pozostałymi oferowanymi kierunkami – TABELA KIERUNKÓW.