Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Rodziców uczniów naszej szkoły z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Mamy nadzieję, iż tak jak dotychczas kwota 50 zł nie będzie dla Państwa dużym obciążeniem, zwłaszcza że pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Rozumiemy, że obecna sytuacja jest trudna dla wielu z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do dokonywania wpłat na rachunek Rady Rodziców wskazany poniżej:

konto Rady Rodziców:

57 9584 1047 2005 0500 1759 0001

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Twardogórze

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Rodziców, którzy z różnych przyczyn nie mogą dokonać wpłaty na konto prosimy do przekazywanie pieniędzy w księgowości szkoły z informacją dotyczącą wpłacającego oraz klasy ucznia.

Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie i okazane wsparcie.

RADA RODZICÓW