Zagraniczne praktyki zawodowe Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 29 września 2023 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wniosków umieszczonych na liście rezerwowej sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

Na liście rankingowej projektów w Akcji 1 „Mobilność edukacyjna”, na miejscu 26. z wysoką oceną 90 punktów znalazł się nasz projekt „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy”!

Informacje o konkursie i lista rankingowa.

Ogromnie się cieszymy i przystępujemy do realizacji zaplanowanych działań, które zaowocują praktykami zawodowymi uczniów naszej szkoły na Malcie!